interdyscyplinarny projekt łączący naukę logicznego i strategicznego
myślenia oraz pozwalający na poznanie kultury azjatyckiej
prowadzony przez klasy informatyczne oraz klasy matury międzynarodowej